سخت ترين لحظه زندگي شما کی بود ؟

محمود احمدي نژاد در یک سخنرانی سخت ترين لحظه زندگي خود را زماني دانست كه محمد خاتمي ، رييس جمهور سابق كشورمان يك پله پايين تر از شيراك رييس جمهور فرانسه ايستاد و با او عكس گرفت.

در حالیکه عکسها چیز دیگری را نشان میدهد.

اين در حالي است كه در مراسم استقبال از احمدي نژاد در فرودگاه نه رئيس جمهور و نه نخست وزير تركيه حاضر نبودند و زمان طولانی را براي ديدار با نخست وزير تركيه چشم به راه نشست

البته تنها رئیس جمهور ترکیه چنین برخوردی را نداشت بلکه دیگران هم.


Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: